Arethusaxx  

Engelskt Fullblod gb

Arethusa är ett sto som föddes 1/1 1792 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Arethusas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Arethusa har följande avkommor i hästkatalogen:

Dungannonxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Marskexx  gb

Engelskt Fullblod

Squirtxx  gb

Engelskt Fullblod

The Ruby Marexx  gb

Engelskt Fullblod

Spilettaxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Mother Westernxx  gb

Engelskt Fullblod

Aspasiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Tartarxx  gb

Engelskt Fullblod

Cypronxx  gb

Engelskt Fullblod

Dorisxx  gb

Engelskt Fullblod

Blankxx  gb

Engelskt Fullblod

Helenxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Prophetxx  gb

Engelskt Fullblod

Prophetxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Grey Robinsonxx  gb

Engelskt Fullblod

Jenny Spinnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Greyhoundxx  gb

Engelskt Fullblod

Viragoxx  gb

Engelskt Fullblod

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Slipbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Crabxx  gb

Engelskt Fullblod