Sto efter Prophetxx  

Engelskt Fullblod gb

Sto efter Prophet är ett sto som föddes 1777 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sto efter Prophets och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

e?/gG/C?
placeholder image

Avkommor

Sto efter Prophet har följande avkommor i hästkatalogen:

Prophetxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Grey Robinsonxx  gb

Engelskt Fullblod

Bald Gallowayxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Old Country Wenchxx  gb

Engelskt Fullblod

Jenny Spinnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Croft's Partnerxx  gb

Engelskt Fullblod

Jiggxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster 1 till Mixburyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Greyhoundxx  gb

Engelskt Fullblod

Greyhoundxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Curwen Bay Barbxx  gb

Engelskt Fullblod

Viragoxx  gb

Engelskt Fullblod

Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Snipxx  gb

Engelskt Fullblod

Flying Childersxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Soreheelsxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Slipbyxx  gb

Engelskt Fullblod

Foxxx  gb

Engelskt Fullblod

Gipsyxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Regulusxx  gb

Engelskt Fullblod

Godolphin Arabian  ma

Berber

Grey Robinsonxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Crabxx  gb

Engelskt Fullblod

Crabxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Slamerkinxx  gb

Engelskt Fullblod