Kitexx  

Engelskt Fullblod gb

Kite är ett sto som föddes 1/1 1821 i Storbritannien.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Kites och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(eE)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Kite har följande avkommor i hästkatalogen:

Bustardxx  gb

Engelskt Fullblod

Castrelxx  gb

Engelskt Fullblod

Buzzardxx  gb

Engelskt Fullblod

Woodpeckerxx  gb

Engelskt Fullblod

Misfortunexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Alexanderxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Highflyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Hapxx  gb

Engelskt Fullblod

Shuttlexx  gb

Engelskt Fullblod

Young Marskexx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Vauxhall Snapxx  gb

Engelskt Fullblod

Syster till Haphazardxx

Engelskt Fullblod

Sir Peter Teazlexx  gb

Engelskt Fullblod

Miss Herveyxx  gb

Engelskt Fullblod

Olympiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Sir Oliverxx  gb

Engelskt Fullblod

Sir Peter Teazlexx  gb

Engelskt Fullblod

Highflyerxx  gb

Engelskt Fullblod

Papillonxx  gb

Engelskt Fullblod

Fannyxx  gb

Engelskt Fullblod

Diomedxx  gb

Engelskt Fullblod

Ambrosiaxx  gb

Engelskt Fullblod

Scotillaxx  gb

Engelskt Fullblod

Anvilxx  gb

Engelskt Fullblod

Herodxx  gb

Engelskt Fullblod

Sto efter Featherxx  gb

Engelskt Fullblod

Scotaxx  gb

Engelskt Fullblod

Eclipsexx  gb

Engelskt Fullblod

Harmonyxx  gb

Engelskt Fullblod