Grey Robinsonxx  

Engelskt Fullblod gb

Fullblodsfamilj 11, generation 5 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Grey Robinson's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Grey Robinson stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.