Grey Robinsonxx  

Engelskt Fullblod gb

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Grey Robinson's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Grey Robinson stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.