Skye  

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Stamm 436, generation 8 (Hann Schridde)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Skye's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Skye stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.