Skye  

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)

Darley Arabian, generation 24 (FLB)
-> Eclipse, gen 20 (FLB)
--> Bacchus III, gen 12 (OST)
---> Dampfross, gen 8 (TRAK)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Skye's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Skye stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.