Pompe  SWB 401

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Alva-familjen (44), generation 5 (SWB)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Pompe's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Pompe stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.