Pompe  SWB 401

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Byerly Turk, generation 21 (FLB)
-> Bülow, generation 6 (TRAK)
--> Kyffhäuser, generation 3 (SWB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Pompe's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Pompe stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.