Labrador  SWB 588

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Kamburg-familjen (F.1), generation 6 (SWB)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Labrador's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Labrador stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.