Kamburg-familjen (F.1)

Information

F.1 står för Flyingefamilj 1, och är den älsta av de sex flyingefamiljerna. Den är också en av de största av de svenska varmblodsfamiljerna. I grunden till denna stofamilj ligger det välstammade hannoveranska stoet Kamburg
som importerades till Flyinge 1923.

Familjen har tävlingsmässigt främst mycket goda anlag inom hoppning och fälttävlan.

Kamburg-familjen (F.1) är en del av De svenska officiella stofamiljerna inom SWB. De svenska officiella stofamiljerna är idag numrerade 1-73 samt flyingefamiljerna F.1-F.6. Alla utom en familj, nr 7 Österlia-familjen, verkar finnas aktiva än idag.

De första familjerna fick sina nummer 1974-75 när Major Stig Facht hade uppgiften att se över och sammanställa stofamiljerna inom det svenska varmblodet och deras framgångar på tävlingsbanorna. Sedan andra världskriget hade varmblodsaveln då haft ganska liten tillförsel av utlänska ston, så det var en ganska konsoliderad varmblodsavel att utreda. 1975 gav han ut boken "Våra Stofamiljer" som omfattade familjerna 1-45 och de sex Flyinge-familjerna. Han sorterade in övriga familjer han undersökt i en A- och B-lista med linjer som skulle kunna komma i fråga för numrering vid ett senare tillfälle, respektive sådana som inte befanns hålla måttet.

Fachts numrerade stofamiljer har sedan utökats. 1976 numrerade Facht själv fem familjer från sin A-lista. Senare har fler tillkommit, både familjer från hans A-lista, men även andra linjer har fått nummer. Under 80-talet numrerades 5 familjer av den tidigare Flyingechefen och premieringsförrättaren Major Olle Kjellander (varav två kom från A-listan) och 2007 blev ytterligare 18 familjer numrerade av Gunnar Henriksson (sex från A-listan).

----*----
 • Grundsto:
    Kamburg f.1917 e.Khelius u.Angervine
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: 690 st
 • Antal hingstar/valackar: 249 st
 • Antal ston: 441 st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen: Kamburg f.1917
 • Yngsta medlemmen i katalogen: Cavani f.2018
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
    Herkules f.1971 e.Gaspari u.Kalmia
    (292 st avkommor)
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
    Kalmia f.1959 e.Heimdal u.Katja
    (19 st avkommor)
----*----

Struktur

I hästkatalogen finns inte registrerat att stofamiljen Kamburg-familjen (F.1) är en del av en större familj eller att den är grenar ut sig i döpta eller numrerade undergrenar.

F.1

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. Beroende av hur många det finns kan det vara ett urval av toppnoteringarna som visas.

Hoppning (Klassisk ridsport)

Fälttävlan (Klassisk ridsport)

Dressyr (Klassisk ridsport)

Sportkörning (Körning)

Utmärkelser