Kjarval frá Sauðárkróki  

Islandshäst is

1925is01 - Fluga frá Þrastarstöðum, generation 5 (Isl Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Kjarval frá Sauðárkróki's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Kjarval frá Sauðárkróki stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.