Kjarval frá Sauðárkróki  

Islandshäst is

Hárekur frá Geitaskarði, generation 8 (ISL)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Kjarval frá Sauðárkróki's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Kjarval frá Sauðárkróki stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.