Leni  RÄ I 537 , RÄ II 717 , RÄ III 717

Ostpreussare de

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Leni's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Leni stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.