Leni  RÄ I 537 , RÄ II 717 , RÄ III 717

Ostpreussare de

Bairactar, generation 7 (AR)
O'Bajan, generation 4 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Leni's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Leni stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.