Pielgrzym-Thujaox  

Arabiskt Fullblod

Polsk linje 2 Mlecha o.a.), generation 6 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Pielgrzym-Thuja's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Pielgrzym-Thuja stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.