Pielgrzym-Thujaox  

Arabiskt Fullblod

Krzyzyk, generation 4 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Pielgrzym-Thuja's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Pielgrzym-Thuja stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.