Wiewiorkaox  

Arabiskt Fullblod se

Polsk linje 10 (Woloszka), generation 17 (Arab Pl)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Wiewiorka's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Wiewiorka stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.