Wiewiorkaox  

Arabiskt Fullblod se

Ibrahim, generation 6 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Wiewiorka's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Wiewiorka stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.