Wiewiorkaox  

Arabiskt Fullblod se

  • 2.985%
  • 81.6%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Wiewiorka's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Wiewiorka's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Esparteroox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1960
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Edjoraox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1968
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Naborox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
Alias Naborr
f.1950
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Edessaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1961
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Elaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1951
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Exelsjorox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1963
†1978
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Miecznikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 4 4:e led Fetyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
†1944
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Aquinorox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1951
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Elloraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1950
†1984
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Negatiwox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1945
†1973
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Eleonoraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1944
†1966
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 2 4:e led Witrazox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Lalaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
†1955
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Pietuszokox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
Alias Petushok
f.1954
†1974
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Lagodnaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1939
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
10.94% 3 4:e led Koalicjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1918
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Amurath Sahibox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1932
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Elsissaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1930
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.37% 7 5:e led Bakszyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
8.2% 7 5:e led Koheilan IVox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1904
1845--01 - 52 O'Bajan Siglavy
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
7.81% 4 5:e led Gazella IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.23% 7 5:e led Ibrahimox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1899
7.03% 10 6:e led Amurathox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath 1881, Amurath-Weil
f.1881
†1911
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Elzaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Naseemox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
†1953
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Ofirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Taktikaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1943
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Taraszczaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Posejdonox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1916
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Amnerisox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1940
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 4 5:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland ro
Arabiskt Fullblod
Alias Siglavi Bagdady
f.1908
†1928
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Zmoraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Makataox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Pribojox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1944
†1957
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Obraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.86% 7 6:e led Maltaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 15 Malta
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.47% 3 5:e led 238 Amurathox Födelseland at
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath Arad
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.08% 7 6:e led Kohejlanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1903
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Sahibaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Floksox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 3 6:e led Dziwaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Amurath II Födelseland de
Shagya Arab
Alias Amurath
f.1896
1857ro10 - 168 Siglavi XXXV
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
4.69% 2 5:e led Arabjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1919
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 7 6:e led Paradaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1895
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 7 6:e led Ilderimox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1894
4.69% 9 6:e led Koheilan IIox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1887
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.2% 14 7:e led Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1882
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.1% 7 6:e led 124 O'Bajanox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
Alias 124 O Bajan, 124 Obajan
f.1898
1845--01 - 52 O'Bajan Siglavy
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
3.91% 4 6:e led Abraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1904
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 4 6:e led Abu Mlechox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1902
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 8 7:e led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.61% 7 6:e led Faliteox Födelseland tr
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.61% 7 6:e led Heijerox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Hejir
f.1889
3.52% 2 5:e led Skowronekox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1909
†1930
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.52% 10 7:e led Tajar IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1873
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.52% 10 7:e led Koheil IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1876
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.37% 11 7:e led Rymnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
3.22% 33 8:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
3.13% 1 5:e led Rissalmaox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1932
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Caidox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1926
1880sy10 - Emese
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Ikwaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1927
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Kuhailan Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1923
3.13% 1 5:e led Kronaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1939
Polsk linje 16 (Selma o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Nasraox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1908
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Koheilan Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Koheilan I-VIII, Koheilan VIII
f.1922
Polsk linje 36 (Scherife o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Najadaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1906
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Badox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1929
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Rasim Pierwszyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 15
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Enwer Beyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1923
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Piolunox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1934
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Hardyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1926
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Rasim IIIox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Taki Panox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led El-Zabibeox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 4 6:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1895
†1921
3.12% 3 6:e led Karimaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
Polsk linje 10 (Woloszka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led Kalinaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1909
†1936
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 5 7:e led Lezginkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1895
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.93% 7 7:e led Republikaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.83% 11 7:e led Mesaoudox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1887
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.73% 12 7:e led Obejan Szarakiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1873
2.54% 11 7:e led O'Bajanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias O Bajan, Obajan
f.1881
†1910
2.54% 7 7:e led Bibiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1889
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.54% 7 7:e led Medwinox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.44% 16 8:e led El-Kebir Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1878
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.37% 19 8:e led Heraldykaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 9 7:e led 91 Jussufox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1874
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 9 7:e led Koheilan Adjuzeox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1876
2.34% 3 7:e led Zulejmaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led 248 Shagya V Födelseland --
Shagya Arab
1857ro10 - 168 Siglavi XXXV
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
2.34% 2 6:e led Dénoustéox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1921
1866--10 - Merjane
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Donkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1910
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Nana Sahib Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1907
2.34% 2 6:e led Anielkaox Födelseland at
Arabiskt Fullblod
f.1909
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Koheilan IV-11ox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1913
1896sa01 - Semrie
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 3 7:e led Rasimox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1906
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 5 7:e led Mlech Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 7 7:e led Krzywdaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1890
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.1% 14 8:e led Azjatkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1873
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod