Edjoraox  

Arabiskt Fullblod se

Edjora är ett sto som föddes 1968 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Edjoras och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Edjora har följande avkommor i hästkatalogen:

 • Wiewiorkaox F&aouml;delseland se S f.1972 (†1999)
  Arabiskt Fullblod
  skm vt kr HB, vt kr VF, snp, vt kota HF, gmg bls, vt halvsmpa VB
  e. Esparteroox
 • Kajoraox S f.1979
  Arabiskt Fullblod
  br stj, vt kota VF
  e. Kaborrox
Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Miecznikox  pl

Arabiskt Fullblod

Fetyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Koalicjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Amnerisox  pl

Arabiskt Fullblod

Amurath Sahibox  pl

Arabiskt Fullblod

Elsissaox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Zmoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Caidox  fr

Arabiskt Fullblod

Badox  fr

Arabiskt Fullblod

Edessaox

Arabiskt Fullblod

Pietuszokox  _su

Arabiskt Fullblod

Pribojox  _su

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox  gb

Arabiskt Fullblod

Taktikaox  _su

Arabiskt Fullblod

Taki Panox

Arabiskt Fullblod

Kronaox  _su

Arabiskt Fullblod

Elloraox  pl

Arabiskt Fullblod

Witrazox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Makataox  pl

Arabiskt Fullblod

Elzaox  pl

Arabiskt Fullblod

Rasim Pierwszyox  pl

Arabiskt Fullblod

El-Zabibeox  pl

Arabiskt Fullblod