Obraox  

Arabiskt Fullblod pl

Obra är ett sto som föddes 1933 i Polen.

Obra föddes upp av Stadnina Koni Janów Podlaski.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Obras och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

gG/C?
placeholder image

Avkommor

Obra har följande avkommor i hästkatalogen:

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Ganges Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hindostan IIox

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Obejan Szarakiox

Arabiskt Fullblod

Zalotnaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Medwinox  pl

Arabiskt Fullblod

Bibiox

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Anvilox  de

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Ikwaox

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

Koheilan IIox  hu

Arabiskt Fullblod

124 O'Bajanox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

214 Scherifeox  sy

Arabiskt Fullblod

Elstreraox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Heijerox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Faliteox  tr

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Obejan Szarakiox

Arabiskt Fullblod

Zalotnaox  pl

Arabiskt Fullblod