Lagodnaox  

Arabiskt Fullblod pl

Lagodna är ett sto som föddes 1939 i Polen.

Lagodna föddes upp av Jablonka.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Lagodnas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(G)
placeholder image

Avkommor

Lagodna har följande avkommor i hästkatalogen:

Posejdonox

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Heijerox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Faliteox  tr

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Najadaox  pl

Arabiskt Fullblod

Sultanox

Arabiskt Fullblod

Nowelaox  pl

Arabiskt Fullblod

Obejan Szarakiox

Arabiskt Fullblod

Epopejaox  pl

Arabiskt Fullblod

Obraox  pl

Arabiskt Fullblod

Hardyox  pl

Arabiskt Fullblod

Ganges Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Hindostan IIox

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Ikwaox

Arabiskt Fullblod

Koheilan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Koheilan IVox  hu

Arabiskt Fullblod

10 Gazalox  hu

Arabiskt Fullblod

Elstreraox  pl

Arabiskt Fullblod

Ibrahimox  sy

Arabiskt Fullblod

Lezginkaox  pl

Arabiskt Fullblod