Menai Queen Bee  

Welsh av Cobtyp (sekt C)

1909gb01 - Clettwr Polly, generation 3 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Menai Queen Bee's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Menai Queen Bee stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.