Forest Blue Squire  

Welsh Mountain (sekt A) gb

1891--30 - Black Bess (Sekt A), generation 4 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Forest Blue Squire's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Forest Blue Squire stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.