Bettelmannxx  

Engelskt Fullblod de

Byerly Turk, generation 14 (FLB)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Bettelmann's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Bettelmann stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.