Bettelmannxx  

Engelskt Fullblod de

  • 6.956%
  • 88.2%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Bettelmann's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Bettelmann's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Chamantxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1874
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
50% 1 1:a led Miss Boswellxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1859
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4-b, Bay Bloody Buttocks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Stockwellxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1849
†1871
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 2 3:e led Pocahontasxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1837
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Araucariaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1862
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-n, Pocahontas
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Lady Harriettexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Lady Harriet
f.1854
†1878
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4-b, Bay Bloody Buttocks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
25% 1 2:e led Mortemerxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1865
†1892
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-b, Morel
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
18.95% 207 8:e led Herodxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias King Herod
f.1758
†1780
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Touchstonexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1831
Fullblodsfamilj 14
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14-a, Banter
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
18.75% 2 3:e led The Baronxx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1842
Fullblodsfamilj 24
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14.59% 120 7:e led Eclipsexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1764
†1789
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14.25% 854 9:e led Godolphin Arabian Födelseland ma
Berber
Alias Godolphin Barb, Shami
f.1724
†1753
12.7% 79 8:e led Highflyerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1774
†1793
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 2 4:e led Marpessaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1830
†1848
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Comtessexx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1855
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-b, Morel
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 2 4:e led Glencoexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1831
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-o, Penelope
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-s, Web
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-t, Trampoline
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Compiegnexx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1858
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-f, Sto efter Hyacintus
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-h, Martha Lynn
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Marionxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1848
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4-b, Bay Bloody Buttocks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Ambrosexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1849
Fullblodsfamilj 16
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.94% 247 9:e led Tartarxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1743
Fullblodsfamilj 48
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.16% 10 6:e led Orvillexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1799
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8-a, Sto efter Regulus
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
10.06% 612 10:e led Croft's Partnerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Partner
f.1718
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.47% 207 9:e led Cypronxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 26
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Camelxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1822
†1844
Fullblodsfamilj 24
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Echidnaxx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1838
Fullblodsfamilj 24
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Banterxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1826
Fullblodsfamilj 14
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
14-a, Banter
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Birdcatcherxx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1833
†1860
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
11-d, Flight
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.64% 309 9:e led Regulusxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1739
Fullblodsfamilj 11
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
8.05% 132 8:e led Marskexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.81% 2 4:e led Rebeccaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1831
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
4-b, Bay Bloody Buttocks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.47% 1073 11:e led Syster 1 till Mixburyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Fullblodsfamilj 9
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
9-a, Syster 1 till Mixbury
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.42% 5 5:e led Whalebonexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1807
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-o, Penelope
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.29% 120 8:e led Spilettaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1749
Fullblodsfamilj 12
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.23% 14 7:e led Beningbroughxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1791
Fullblodsfamilj 7
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
7.18% 23 7:e led Sir Peter Teazlexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Sir Peter
f.1784
†1811
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.85% 99 8:e led Matchemxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1748
†1781
Fullblodsfamilj 4
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.84% 11 6:e led Waxyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1790
Fullblodsfamilj 18
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.7% 119 9:e led Snapxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1750
†1777
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.61% 1354 11:e led Darley Arabianox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Ras el Fedowi
f.1700
6.45% 9 6:e led Penelopexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1798
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-o, Penelope
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.35% 79 9:e led Rachelxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1763
Fullblodsfamilj 13
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Muleyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1810
Fullblodsfamilj 6
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6-a, Cream Cheeks
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Trampolinexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1825
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-d, Promise
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-e, Prunella
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-o, Penelope
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-s, Web
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-t, Trampoline
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led St Martinxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1835
6.25% 1 4:e led Anettexx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
Alias Annette
f.1835
†1862
Fullblodsfamilj 16
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Maid of Hartxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1846
Fullblodsfamilj 2
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-c, Atalanta
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-f, Sto efter Hyacintus
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
2-h, Martha Lynn
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Eusebiaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1839
Fullblodsfamilj 1
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-b, Morel
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
1-a, Bonny Lass
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Clarexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1824
Fullblodsfamilj 3
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
3-m, Amazon
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Sultanxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1816
Fullblodsfamilj 8
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Fitz Gladiatorxx Födelseland fr
Engelskt Fullblod
f.1850
Fullblodsfamilj 32
  Engelska fullblodsfamiljer, Engelskt Fullblod
6.05% 12 7:e led Evelinaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1791
5.96% 187 9:e led Cadexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1734
†1756
5.93% 3059 12:e led Hautboyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1690
5.9% 539 10:e led Flying Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1715
5.9% 153 10:e led Blankxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1740
†1770
5.86% 5 6:e led Selimxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1802
5.47% 247 10:e led Melioraxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1729
5.38% 964 11:e led Betty Leedesxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1700
5.37% 945 11:e led Jiggxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1701
5.32% 20 7:e led Pot 8 Osxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Potato, Potoooooooo
f.1773
5.29% 237 10:e led Blazexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1733
†1756
5.08% 4 6:e led Trampxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1810
4.99% 3424 13:e led Leedes Arabianox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1670
4.97% 2176 12:e led Byerley Turkox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1680
4.91% 1395 12:e led Curwen Bay Barb Födelseland gb
Berber
f.1695
4.88% 22 8:e led King Fergusxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1775
4.88% 12 6:e led Alexanderxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1782
†1811
4.88% 8 7:e led Whiskeyxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1789
4.88% 11 7:e led Buzzardxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1787
4.87% 425 10:e led Bartlets Childersxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Bartlett's Childers, Bleeding Childers, Young Childers
f.1716
4.75% 595 11:e led Bay Boltonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Brown Lusty
f.1705
4.74% 207 10:e led Salomexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Selene
f.1733
4.7% 156 9:e led Squirtxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1732
4.69% 2 5:e led Sto efter Selimxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1812
4.69% 2 5:e led Miss Prattxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
Alias Miss Prat
f.1825
4.69% 2 5:e led Emiliusxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1820
†1847
4.69% 2 5:e led Guicciolixx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1823
4.69% 2 5:e led Boadiceaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1807
4.69% 2 5:e led Economistxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1825
4.69% 2 5:e led Sir Herculesxx Födelseland ie
Engelskt Fullblod
f.1826
†1856
4.69% 2 5:e led Master Henryxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1815
4.68% 477 10:e led Syster till Old Country Wenchxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
4.63% 29 8:e led Woodpeckerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1773
4.6% 318 10:e led Grey Robinsonxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1723
4.51% 379 11:e led Foxxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1714
4.4% 144 9:e led The Ruby Marexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
4.2% 11 7:e led Gohannaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1790
4.1% 13 7:e led Trumpatorxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1782
4% 546 11:e led Bald Gallowayxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1708
3.91% 2 5:e led Lotteryxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1820
3.91% 2 5:e led Sto efter Cervantesxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1818
3.91% 8 7:e led Sto efter Alexanderxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1790
3.76% 1084 12:e led Sto efter Curwen Old Spotxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
3.76% 5649 14:e led Grey Pegxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
Alias Old Peg, Sto efter Old Morocco
f.1654
3.75% 6188 13:e led Darcys Yellow Turkxx Födelseland --
Engelskt Fullblod
f.1665
3.75% 3361 13:e led Spankerxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1670
3.65% 120 9:e led Mother Westernxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1731
3.61% 14 8:e led Fenwicks Herod Marexx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1780
3.61% 10 7:e led Prunellaxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1788
3.61% 338 10:e led Syster till Soreheelsxx Födelseland gb
Engelskt Fullblod
f.1711