Salwaox  

Arabiskt Fullblod

Hadban Inzihi, generation 4 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Salwa's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Salwa stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.