Salwaox  

Arabiskt Fullblod

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Salwa's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Salwa stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 9 generationer bakåt från Salwa räknat.

9 generationer bak
f.1840
Importerad till Jarczowce, Polen 1845 av greve Juliusz Dzieduszycki.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Salwa's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Salwa stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 4 generationer bakåt från Salwa räknat.

farfar
f.1923
Kuhaylan Zaid importerades till Babólna i Ungern från Arabien av Bogdan Zientarski och Carl Raswan 1931.