Salwaox  

Arabiskt Fullblod

  • 0.297%
  • 44.9%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Salwa's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av henne består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Salwa's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Sabdaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1940
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Kuhailan Abu Urkubox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1935
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Saftaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1929
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led 22 Kemirox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1928
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Kuhaylan Zaidox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
Alias Koheilan Zaid, Kuhailan Zaid, Kuhhaylan Zaid
f.1923
25% 1 2:e led Miecznikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Pielgrzym-Thujaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1909
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kuhailan Abu Junubox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kemirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Sven Hedin
f.1905
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Fetyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
†1944
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Koalicjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1918
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Lysaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1915
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led 17 Mersuch I-1ox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
Alias 17 Mersuch I
f.1916
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Kuhaila Al Ziyadahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1913
6.25% 1 4:e led Hadban Inzihiox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1905
6.25% 1 4:e led 238 Amurathox Födelseland at
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath Arad
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Hassiziox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1898
Polsk linje 51
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sylphide Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Maltaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 15 Malta
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Kuhaila Al Ziyadaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Koheilan IVox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1904
1845--01 - 52 O'Bajan Siglavy
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
6.25% 1 4:e led Pielgrzymox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1903
6.25% 1 4:e led Souakimox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1894
6.25% 1 4:e led Thujaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1887
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Kuhaila Um Junubox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Dzami Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Amurathox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath 1881, Amurath-Weil
f.1881
†1911
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led 5 Gazalox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1912
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Saklawi Djedranox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
Alias Saklawy Djedran
f.1880
1815--10 - Nedjdy
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bakszyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland ro
Arabiskt Fullblod
Alias Siglavi Bagdady
f.1908
†1928
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Mersuch Iox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1904
1866--20 - Schecha
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 2 5:e led Krzyzykox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1869
3.52% 5 7:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
3.13% 1 5:e led Dardzalox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1879
3.13% 1 5:e led Halkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1880
Polsk linje 51
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led 124 O'Bajanox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
Alias 124 O Bajan, 124 Obajan
f.1898
1845--01 - 52 O'Bajan Siglavy
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
3.13% 1 5:e led Koheilan-Raschidox Födelseland _uo
Arabiskt Fullblod
Alias Kohailan Raschid
f.1903
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Koheil IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1876
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Hezanox Födelseland tr
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1889
3.13% 1 5:e led Koheilan IIox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1887
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1882
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Eminachox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1888
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Mersuchox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1898
3.13% 1 5:e led Gazalox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1898
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Amandaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1890
3.13% 1 5:e led Djeraschox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1871
3.13% 1 5:e led Kalifaox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1870
1815--10 - Nedjdy
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Saidaox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1884
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Republikaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1895
†1921
3.13% 2 6:e led Tajar IVox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1873
1811eg10 - Hassfoura
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led 37 Jussufox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1904
1866--20 - Schecha
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Ilderimox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1894
3.13% 1 5:e led Smyrnaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1890
3.13% 1 5:e led Cameliaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1880
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Mlech Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Paradaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1895
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.73% 3 6:e led Jussufox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1869
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Koheilan Adjuzeox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1876
2.34% 2 6:e led O'Bajanox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias O Bajan, Obajan
f.1881
†1910
2.34% 2 6:e led Hindostan Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1871
1810pl20 - Gulowata
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
2.15% 18 9:e led Amurath Iox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1829
2.15% 5 7:e led Mahmoud Mirzaox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1851
1.66% 6 8:e led Gadirox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1847
1.61% 35 10:e led Bairactarox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1813
†1838
1.56% 1 6:e led Kerbelaox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1849
1.56% 1 6:e led Gazlan Iox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1881
1.56% 1 6:e led Djeridox Födelseland de
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1871
1.56% 1 6:e led Sabalox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1872
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Krzyzyk Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1886
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Semrieox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias 216 Semrie
f.1896
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Hussarox Födelseland pl
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1872
1.56% 1 6:e led Bagdadox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led El-Kebir Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1878
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led 60 Adjuzeox Födelseland sy
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1866--20 - Schecha
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led 91 Jussufox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1874
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Hamdani Semriox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Cameliaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1873
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Skarbiozaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Krzywdaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1890
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Alpakaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 51
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Caseox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1856
1815--10 - Nedjdy
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Rymnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1876
1.56% 1 6:e led 145 Gazlanox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1881
1845--01 - 52 O'Bajan Siglavy
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
1.56% 1 6:e led Koheilan-Raschidox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1897
1.56% 1 6:e led 22 O'Bajanox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
Alias 22 O Bajan, 22 Obajan
f.1888
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Doraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1886
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Dzelfiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Dagmara Iox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Schmad Kohailanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.56% 1 6:e led Indostankaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 2 7:e led Gazlanox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1864
1.56% 2 7:e led Mehemed Aliox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1868
1810sa10 - Tifle
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 3 7:e led Seglaviox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1864
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 2 7:e led Tajar IIIox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1862
Polsk linje 27 (Murana I o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
Weil-familj nr 1
  Numrerade stostammar från Weil, Arabiskt Fullblod
1.56% 2 7:e led Heraldykaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1868
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 2 7:e led Selma Vox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
f.1871
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 2 7:e led Azjatkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1873
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
1.56% 2 7:e led Ezrak-Seglawiox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1866