Indostankaox  

Arabiskt Fullblod pl

Indostanka är ett sto som föddes ca. 1878 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Indostankas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

e?/g?/C?
placeholder image

Avkommor

Indostanka har följande avkommor i hästkatalogen:

Hindostan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Jamriox  eg

Arabiskt Fullblod

Gessurox

Arabiskt Fullblod

Mabrukaox  eg

Arabiskt Fullblod

Sybillaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hojnyox  pl

Arabiskt Fullblod

Batran-Agaox  eg

Arabiskt Fullblod

Kalifaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gidyox  pl

Arabiskt Fullblod

Obejanox  pl

Arabiskt Fullblod

Burzymska IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlecha-Mniejszaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dahomanox  sy

Arabiskt Fullblod

Quiduan El Harzanox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Dahamaox

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Mlecha-Elazusox  pl

Arabiskt Fullblod

Elazusox

Arabiskt Fullblod

Mlechaox  sy

Arabiskt fullblod (ökenfödd)