Lysaox  PASB 242

Arabiskt Fullblod pl

Lysa är ett sto som föddes 1/1 1915 i Polen.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Lysas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

ee/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Lysa har följande avkommor i hästkatalogen:

Hassiziox  pl

Arabiskt Fullblod

Hezanox  tr

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Halkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hussarox  pl

Arabiskt fullblod (ökenfödd)

Alpakaox  pl

Arabiskt Fullblod

Allachox  pl

Arabiskt Fullblod

Teofanjaox  pl

Arabiskt Fullblod

Dzami Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Dardzalox  pl

Arabiskt Fullblod

Dzelfiox

Arabiskt Fullblod

Skarbiozaox

Arabiskt Fullblod

Eminachox  pl

Arabiskt Fullblod

Bagdadox  pl

Arabiskt Fullblod

Hamiox  eg

Arabiskt Fullblod

Kameljaox  pl

Arabiskt Fullblod

Indostankaox  pl

Arabiskt Fullblod

Hindostan Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlecha-Mniejszaox  pl

Arabiskt Fullblod