Kuhaylan Zaidox  ASBB 43

Arabiskt Fullblod sy

Alias Kuhhaylan Zaid, Kuhailan Zaid, Koheilan Zaid

Hadban Inzihi, generation 2 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Kuhaylan Zaid's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Kuhaylan Zaid stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.