1886gb04 - Lady Mai

Linjeutveckling

Här har jag ritat upp lite statistik för stofamiljen 1886gb04 - Lady Mai i Hästkatalogen. Eftersom katalogen inte är ett komplett register över alla hästar inom familjen får man tolka den med försiktighet.

----*----

Hästar per år

Denna graf visar hur många hästar i Hästkatalogen inom familjen som fötts per år.

Mankhöjd

Denna graf visar hur mankhöjden förändrats inom familjen. De lodräta linjerna visar spannet mellan den största och minsta hästen för varje årtionde.

Bålvidd

Denna graf visar hur bålvidden förändrats inom familjen. De lodräta linjerna visar spannet mellan hästen med det största och minsta omfånget för varje årtionde.

Skenomfång

Denna graf visar hur skenomfånget förändrats inom familjen. De lodräta linjerna visar spannet mellan hästen med det största och minsta omfånget för varje årtionde.

Färger

Denna graf visar hur de sex vanligaste färgerna förändrats inom familjen.

Fullblodsandel

Denna graf visar hur den genomsnittliga kända fullblodsandelen inom familjen har förändrats över tid.

Rasinkorsning, hingstar

Denna graf visar hur inkorsningen av raser från hingstsidan har varierat för de sex raser som haft störst påverkan på 1886gb04 - Lady Mai.

Raser på ston

Denna graf visar inom vilka raser stona i 1886gb04 - Lady Mai varit registrerade.