Spinda-familjen (F.2)

Information

F.2 står för Flyingefamilj 2 och är en av de största stofamiljerna inom det svenska varmblodet. Den började med det inporterade hannoveranska stoet Kadmeija, men det är hennes dotter Spinda som har fått ge namn till familjen. Spinda importerades från Hannover och tillhör en av de största hannoveranska hingstlinjerna - Schlucker-linjen.

Stofamiljen har gett många mycket goda tävlingshästar.

Spinda-familjen (F.2) är en del av De svenska officiella stofamiljerna inom SWB. De svenska officiella stofamiljerna är idag numrerade 1-73 samt flyingefamiljerna F.1-F.6. Alla utom en familj, nr 7 Österlia-familjen, verkar finnas aktiva än idag.

De första familjerna fick sina nummer 1974-75 när Major Stig Facht hade uppgiften att se över och sammanställa stofamiljerna inom det svenska varmblodet och deras framgångar på tävlingsbanorna. Sedan andra världskriget hade varmblodsaveln då haft ganska liten tillförsel av utlänska ston, så det var en ganska konsoliderad varmblodsavel att utreda. 1975 gav han ut boken "Våra Stofamiljer" som omfattade familjerna 1-45 och de sex Flyinge-familjerna. Han sorterade in övriga familjer han undersökt i en A- och B-lista med linjer som skulle kunna komma i fråga för numrering vid ett senare tillfälle, respektive sådana som inte befanns hålla måttet.

Fachts numrerade stofamiljer har sedan utökats. 1976 numrerade Facht själv fem familjer från sin A-lista. Senare har fler tillkommit, både familjer från hans A-lista, men även andra linjer har fått nummer. Under 80-talet numrerades 5 familjer av den tidigare Flyingechefen och premieringsförrättaren Major Olle Kjellander (varav två kom från A-listan) och 2007 blev ytterligare 18 familjer numrerade av Gunnar Henriksson (sex från A-listan).

----*----
 • Grundsto:
    Spinda f.1918 e.Schwabenstreich u.Kadmeija
 •  
 • Antal medlemmar i katalogen: 2240 st
 • Antal hingstar/valackar: 748 st
 • Antal ston: 1492 st
 •  
 • Älsta medlemmen i katalogen: Spinda f.1918
 • Yngsta medlemmen i katalogen: Ingo f.2018
 •  
 • Hingst med flest avkommor i katalogen:
    Briar f.1991 e.Magini u.Charis
    (508 st avkommor)
 • Sto med flest avkommor i katalogen:
    Larette f.1981 e.Gulliver u.Laconique
    (18 st avkommor)
----*----

Struktur

Stofamiljen Spinda-familjen (F.2) är uppdelad i undergrenar enligt nedan:

F.2

Framgångsrika familjemedlemmar

Här visas några av de mest framgångsrika hästarna inom familjen som är registrerade i hästkatalogen. Beroende av hur många det finns kan det vara ett urval av toppnoteringarna som visas.

Hoppning (Klassisk ridsport)

Fälttävlan (Klassisk ridsport)

Dressyr (Klassisk ridsport)

Sportkörning (Körning)

Distans (Övrig ridsport)

Utmärkelser