Celsius  SWB 301

Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB) se

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Celsius's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Celsius stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 8 generationer bakåt från Celsius räknat.

mor
f.1939
Luxina stannade på Slätåker under hela sitt liv.

Ink. gen. Rem. V-det.

Hon fick första pris på distriktslantbruksmötet i Norrköping 1942 (koll.).

Luxina togs ur aveln 1962.
Statens förärvningspremie 1955, Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
Diplom 1942, Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
Avelsvärde A , Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
mormor
f.1921
Allegori köptes av Ernst Jönsson, Slätåker, Dagstorp.

Hon fick tredje pris på lantbruksmötet i Landskrona 1929.
Avelsvärde A , Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
mormorsmor
f.1915
Ej stamboksförd.
mormorsmormor
f.1907 †1933
Tillhörig S. Edvin Jakobsson, Esperöd, Stehag.
Avelsvärde A , Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
mormorsmormorsmor
f.1902 †1922
Ulla tillhörde Edvard Jacobssons son Nils och stannade under hela sitt liv på Esperöd. Hon var ett karaktärsfullt sto som lämnade 12 avkommor.
Avelsvärde A , Svenskt Varmblod (Halvblod, SWB)
mormorsmormorsmormor
Mina var ett kraftigt sto av medelhöjd som tillhörde hingsttationschefen S. Edvard Jacobsson, Esperöd, Stehag.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Celsius's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Celsius stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 20 generationer bakåt från Celsius räknat.

far
f.1934 †1953
Tillhörig Flyinge.

Magnet Kyff hette från början bara Magnet, men eftersom Flyinge samtidigt även ägde fullblodshingsten Magnet fick han tillägget Kyff för att undvika förväxling.

Fick statens pris till hingst född hos privat uppfödare 1949.

I avel 1936-54.
farfar
f.1927 †1942
Importerad 1929 av H. Hartz, Malmö och av honom skänkt till Flyinge samma år. Överflyttad 1936 till Strömsholm.

I avel 1929-42.
farfarsfarfarsfarfarsfar
f.1874
Leading sire Germany 1885, Engelskt Fullblod
Leading sire Germany 1886, Engelskt Fullblod
Leading sire Germany 1887, Engelskt Fullblod
Leading sire Germany 1890, Engelskt Fullblod
Leading sire Germany 1891, Engelskt Fullblod
Leading sire Germany 1892, Engelskt Fullblod
8 generationer bak
f.1865 †1892
11 generationer bak
f.1833
Tvåa i Epsom Derby.
12 generationer bak
f.1811 †1835
13 generationer bak
f.1799
Vann:
1804-04-19 His Majesty's Plate (Newmarket)
1805-05-02 His Majesty's Plate (Newmarket)
1804-05-22 (Guildford)
1804-07-18 (Salisbury)
1804-08-07 (Winchester)
1804-09-11 (Richfield)
14 generationer bak
f.1784 †1811
Vann:
Derby Stakes (Gb)
Prince of Wales's Plate
Jockey Club Stakes
Claret Stakes
Grosvenor Stakes
15 generationer bak
f.1774 †1793
Vann:
Grosvenor Stakes (Newmarket)
Great Subscription Race (York)

Aldrig slagen i sina tolv starter på galoppbanan.
16 generationer bak
f.1758 †1780
Tävlades under namnet King Herod.
17 generationer bak
f.1743
Vann flertalet King's Plates.
18 generationer bak
20 generationer bak
f.1680
Byerley Turk är en av hingstarna som lade grunden till det engelska fullblodet. Han erövrades av kapten Robert Byerley i ett slag i Buda, Ungern, 1688 från en tillfångatagen turkisk officer. Han tjänade sedan som Byerleys krigshäst i bland annat Irland 1689 och i slaget vid Boyne 1690.

Han verkade i aveln vid familjen Byerleys gods i Durham och senare Yorkshire åtminstone fram till 1701.