Camddwr Trotter  WSB 1185

Welshponny (sekt B) gb

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Camddwr Trotter's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Camddwr Trotter stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 1 generationer bakåt från Camddwr Trotter räknat.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Camddwr Trotter's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Camddwr Trotter stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 4 generationer bakåt från Camddwr Trotter räknat.