Camddwr Trotter  WSB 1185

Welshponny (sekt B) gb

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Camddwr Trotter's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Camddwr Trotter stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.