Camddwr Trotter  WSB 1185

Welshponny (sekt B) gb

Var stammar Camddwr Trotter från, rent geografiskt? Låt oss rita ut det på en karta!

Härstamning på en karta

Födelseplats angiven
Bara födelseort angiven
Bara födelselän/-landsdel angiven
Angivet födelseland