Camddwr Trotter  WSB 1185

Welshponny (sekt B) gb

1912gb01 - Madam Llwyd, generation 2 (Welsh Inoff)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Camddwr Trotter's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Camddwr Trotter stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.