Syster 3 till Steadyxx  

Engelskt Fullblod

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Syster 3 till Steady's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Syster 3 till Steady stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 6 generationer bakåt från Syster 3 till Steady räknat.

mormorsmormorsmormor
Detta fullblodssto är den häst som haft störst inflytande på fullblodsaveln av alla hästar.

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Syster 3 till Steady's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Syster 3 till Steady stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 2 generationer bakåt från Syster 3 till Steady räknat.

far
f.1715
Ska ha kunnat springa en mil på en minut blankt.
farfar
f.1700
Ursprungligt namn Ras el Fedowi.

Renrasig arab, men hans stamtavla gick förlorad- eller blev aldrig nedskriven- vid hans ankomst till England.
Köptes i Aleppo 1704 av Thomas Darley åt dennes far Richard Darley, Aldby Park, utanför York.

En av de tre ursprungliga fullblodshingstarna.