Syster 3 till Steadyxx  

Engelskt Fullblod

Fullblodsfamilj 6, generation 7 (FB E)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Syster 3 till Steady's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Syster 3 till Steady stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.