Samhanox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Alias Semhan, Samhan II

Stamhistorik - stolinjen

Här visas utvalda hästar ur Samhan's stolinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Samhan stammar från i rakt nedstigande led.

Stolinjen sträcker sig 8 generationer bakåt från Samhan räknat.

mormorsmormorsmor
f.1870
(Saqlawiyah Jidraniyah)
mormorsmormorsmormor
f.1850
mormorsmormorsmormorsmor
f.1845
(Saqlawiyah Jidraniyah)

Ex. Ghazieh I, Broken legged Sudaniyah
Köpt för Abbas Pasha av Ruala-stammen i Arabien.
8 generationer bak
Ex. Ghazala As Shakra

Stamhistorik - hingstlinjen

Här visas utvalda hästar ur Samhan's hingstlinje som har information registrerad i hästkatalogen som utmärker dem på ett eller annat sätt eller som har bild eller kuriosatext inlagd. Detta är hästar som Samhan stammar från i rakt nedstigande led.

Hingstlinjen sträcker sig 5 generationer bakåt från Samhan räknat.

far
f.1897 †1923
farfar
Flera olika födelseår är angivna på denna hingst.
farfarsfar
Ex. Gamil El Ahkar