Samhanox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Alias Semhan, Samhan II

  • 6.335%
  • 17.6%
  • 76.7%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Samhan's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Samhan's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Rabdan El Azrakox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dahman Grey, Rabdan
f.1897
†1923
50% 1 1:a led Om Dalalox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dalala
f.1899
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
37.5% 2 2:e led Dahmanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Dahman el Azrak, Dahman Grey, Dahman I, El Azrak
25% 1 2:e led Sabbah Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Sabbah
f.1895
25% 1 2:e led Rabdaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
f.1880
25% 1 2:e led Bint Rogaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1895
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Farida el Debaniox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Jamil el Ahmarox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Gamil el Ahmar
12.5% 1 3:e led Saklawi Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias El Azrak, El Kebir, Saklawi
f.1886
12.5% 1 3:e led Roga El Beidaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Manakia Hedrajiaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
12.5% 1 3:e led Khuzamox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1869
9.38% 2 4:e led El Sennariox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1891
9.38% 2 4:e led Azizox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1876
†1899
9.38% 2 4:e led Sabhaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
9.38% 2 4:e led Gazzaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Gaza, Ghazza, Ghazza Al-Zarka
f.1880
9.38% 2 4:e led Jamil el Kebirox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Gamil el Kebir
6.25% 1 4:e led Khalilox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
6.25% 1 4:e led Saklawie Gidranieox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1880
6.25% 1 4:e led Bint Horraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1885
†1897
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 7 6:e led Zobeyniox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1844
4.69% 2 5:e led Muniet El Nefousox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Muniet El Nueus
4.69% 2 5:e led Harkanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
Alias Harhan
4.69% 2 5:e led Mhayd Fidanox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
4.69% 2 5:e led Koheilan El Mossenox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Koheilan Mesenneh
f.1875
4.69% 2 5:e led Azizaox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Ibn Zubayniox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
3.13% 1 5:e led Horraox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Bint Zobeyni, Horra II
f.1870
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 7 7:e led Sununahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Sanuna, Snunah
f.1830
3.12% 7 7:e led Barqox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Barak
2.73% 3 6:e led Ghaziehox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1850
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Wazirox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Ghazieh
  Egyptiska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Samhan Iox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
2.34% 2 6:e led Selmaox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
f.1865
2.34% 2 6:e led Harkaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
Alias Harua, Usaymah
2.34% 2 6:e led Bint Faras Naqadanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1865
1.56% 7 8:e led Shurox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Shurr
1.56% 7 8:e led Awdahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Awdah Al Sharka
1.37% 3 7:e led Obeyniox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.37% 3 7:e led Yamamaox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1845
1.17% 2 7:e led Quimizox Födelseland --
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
1.17% 2 7:e led Faras Naqadanox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
1.17% 2 7:e led Udayhaox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
0.68% 3 8:e led Ghazala Ash Kharkaox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.68% 3 8:e led Al-'Arajox Födelseland eg
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.68% 3 8:e led Mahyubiox Födelseland eg
Egyptisk arab
f.1835
0.59% 2 8:e led Wadihahox Födelseland sa
Arabiskt Fullblod
0.59% 2 8:e led Sheikh Obeydox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
0.29% 2 9:e led Talqahox Födelseland bh
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
Alias Faras Nakadan
f.1840
0.15% 2 10:e led Ibn Um Souraox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)
0.15% 2 10:e led Sa'idahox Födelseland sa
Arabiskt fullblod (ökenfödd)