Samhanox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Alias Semhan, Samhan II

Ibn Zubayni, generation 5 (AR)

Hingstlinjeinformation

Här presenteras den del av Samhan's hingstlinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar mörk färg är de hingstar som Samhan stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är hingstar med samma fadershingst som har avkommor i katalogen.

Hingstlinje

Laddar led 1.