Samhanox  

Arabiskt fullblod (ökenfödd) eg

Alias Semhan, Samhan II

Ghazieh, generation 7 (Arab Eg)

Stolinjeinformation

Här presenteras den del av Samhan's stolinje som finns registrerad i Hästkatalogen. De hästar som är markerade med linjer och ramar i mörk färg är de ston som Samhan stammar ifrån i rakt nedstigande led. De övriga är syskon till dessa.

Stolinje

Laddar led 1.