Napodskaox  

Arabiskt Fullblod se

Napodska är ett sto som föddes 1983 i Sverige.

----*----
 • Ras: Arabiskt Fullblod
 • Registreringsnummer: FA286/83
 • Kön: Sto
 • Färg: skimmel
 • Stofamilj:
  Polsk linje 16 (Selma o.a.), generation 10 (Arab Pl)
 • Hingstlinje:
  Khalil, generation 8 (AR)
 •  
 • Antal fulla led i katalogen: 5 generationer
 • Inavelskoefficient:0.667% (16 led)
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Napodskas och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

Gg/?C
placeholder image

Avkommor

Napodska har följande avkommor i hästkatalogen:

 • Nasaskaox F&aouml;delseland se S f.1989
  Arabiskt Fullblod
  skm gmg bls, vt kota VB, vt kota HB, vt halvsmpa HF
  e. Sasox
  D: LA, H: LA, Di: MSV
Narav Ibn Aswanox  _su

Arabiskt Fullblod

Aswanox  eg

Arabiskt Fullblod

Nazeerox  eg

Arabiskt Fullblod

Mansourox  eg

Arabiskt Fullblod

Bint Samihaox  eg

Arabiskt Fullblod

Yosreiaox  eg

Arabiskt Fullblod

Sheikh El Arabox  eg

Arabiskt Fullblod

Hindox  eg

Arabiskt Fullblod

Nainaox

Arabiskt Fullblod

Nilox  eg

Arabiskt Fullblod

Sid Abouhomox  eg

Arabiskt Fullblod

Malakaox  eg

Arabiskt Fullblod

Nomenklaturaox

Arabiskt Fullblod

Naseemox  gb

Arabiskt Fullblod

Mammonaox  pl

Arabiskt Fullblod

Pochodniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bajdakox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Carmenox  pl

Arabiskt Fullblod

Bajdaraox  pl

Arabiskt Fullblod

Gaborox  pl

Arabiskt Fullblod

Bazaox  hu

Arabiskt Fullblod

Potencjaox  _su

Arabiskt Fullblod

Pribojox  _su

Arabiskt Fullblod

Piolunox  pl

Arabiskt Fullblod

Rissalmaox  gb

Arabiskt Fullblod

Taktikaox  _su

Arabiskt Fullblod

Taki Panox

Arabiskt Fullblod

Kronaox  _su

Arabiskt Fullblod