Sasox  

Arabiskt Fullblod se

Sas är en hingst som föddes 1985 i Sverige.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Sass och hans familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

gG/C?
placeholder image

Avkommor

Sas har följande avkommor i hästkatalogen:

Probatox  se

Arabiskt Fullblod

Pohaniecox  pl

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Afasox  pl

Arabiskt Fullblod

Carmenox  pl

Arabiskt Fullblod

Planetaox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Pienoczkaox  _su

Arabiskt Fullblod

Borexiaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Aquinorox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleonoraox  pl

Arabiskt Fullblod

Bogoriaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laurox  pl

Arabiskt Fullblod

Bulgotkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Saskiaox  se

Arabiskt Fullblod

Gokartox  pl

Arabiskt Fullblod

Partnerox  pl

Arabiskt Fullblod

Eleuzisox  pl

Arabiskt Fullblod

Parmaox  _su

Arabiskt Fullblod

Gomoraox

Arabiskt Fullblod

Cometox  pl

Arabiskt Fullblod

Gastronomiaox  pl

Arabiskt Fullblod

Sandaox  se

Arabiskt Fullblod

Dardirox  pl

Arabiskt Fullblod

Naborox  _su

Arabiskt Fullblod

Dardaox  pl

Arabiskt Fullblod

Salexjaox  se

Arabiskt Fullblod

Exelsjorox  pl

Arabiskt Fullblod

Sakeox  pl

Arabiskt Fullblod