Sasox  

Arabiskt Fullblod se

  • 5.562%
  • 91.2%
  • 100%

En hög inavelskoefficient anger att hästen har högre andel uppsättningar homozygota gener. Det ökar risken för genetiska defekter och sjukdomar vilket leder till sämre sundhet, lägre prestation och sänkt fruktsamhet. Ibland linejavlas medvetet för att försöka få fram hästar med mindre variation på vissa specifika egenskaper, exempelvis hästar med specifik färg, specifik ras eller prestation.

Vad som är för hög inavelskoefficient finns många åsikter om. Enligt forskningen kan man statistiskt se negativa inavelseffekter vid 5%, och en betydande sänkt vitalitet vid 10% och uppåt.

Beräkning av inavelskoefficienter

Inavelskoefficienten FX beräknas här i Hästkatalogen enligt Wrights formel. Den summeras på gemensamma anfäder de första 8 eller 16 leden registrerade i hästkatalogen (beroende på hur komplett stammen är) enligt:
FX = ∑(½n1+n2+1 *(1 + FA))
Där n1 och n2 är antalet generationer mellan en gemensam anfader och hästen och FA är anfaderns egen inavelskoefficient. Om anfaderns stam är okänd antas FA vara 0, så inavelskoefficienten är lågt skattad, särskilt om det saknas mycket angivna hästar i hästens stam.

Komplett stam-koefficienten c8 är ett mått på hur fullständig hästens stamtavla är de första åtta leden. En hög c8 ger en ganska säker inavelskoefficient FX. Motsvarande mått för de fyra första leden är c4. Om c4 är under 100% så är onoggranneheten på inavelskofficienten stor och kan vara ganska mycket högre i verkligheten än den beräknade här.

Totala stamandelar

Om man tar alla hästar i Sas's stamtavla så långt det finns registrerat, hur många procent av honom består då av den legendariska fullblodshingsten Eclipse..? Här är de (max) 100 mest tongivande hästarna i de första 24 leden i Sas's stam!

Den här informationen får man läsa som ren kuriosa. Dels baseras den bara på den information som är inregistrerad i hästkatalogen, så avikelser kan förekomma. Men är du statistiknörd som mig tycker du säkert att den här fingervisningen är jättekul att ögna igenom..!

"Procentandel" Förekomster Närmsta
förekomst
Häst Född Bild Stofamilj
50% 1 1:a led Probatox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1975
Polsk linje 36 (Scherife o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
50% 1 1:a led Saskiaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1981
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Borexiaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1968
†1988
Polsk linje 36 (Scherife o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Sandaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1974
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Gokartox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1975
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
25% 1 2:e led Pohaniecox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1965
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Exelsjorox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1963
†1978
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
18.75% 2 3:e led Cometox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1953
†1964
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Partnerox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1970
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 3 4:e led Aquinorox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1951
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Planetaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1958
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Salexjaox Födelseland se
Arabiskt Fullblod
f.1967
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 2 4:e led Naborox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
Alias Naborr
f.1950
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 4 4:e led Eleonoraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1944
†1966
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Dardirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1959
†1986
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Bogoriaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1956
†1978
Polsk linje 36 (Scherife o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
12.5% 1 3:e led Gomoraox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1959
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
11.33% 12 6:e led Ofirox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Abu Afasox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1947
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.38% 2 4:e led Carmenox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
†1962
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
9.37% 5 5:e led Witrazox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
8.59% 19 7:e led Gazella IIox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.81% 4 5:e led Miecznikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
7.81% 5 5:e led Amurath Sahibox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1932
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
7.13% 22 7:e led Bakszyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.98% 37 8:e led Kohejlanox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1903
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.44% 13 7:e led Dziwaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1922
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.35% 10 6:e led Koalicjaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1918
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Laurox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1946
6.25% 1 4:e led Dardaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1950
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Lagodnaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1939
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Gastronomiaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1946
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 3 5:e led Amnerisox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1940
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 3 5:e led Trypolisox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Parmaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1966
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Pienoczkaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1952
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Sakeox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1962
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Eleuzisox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1962
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 1 4:e led Bulgotkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1951
Polsk linje 36 (Scherife o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 2 5:e led Negatiwox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1945
†1973
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 4 5:e led Zmoraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.25% 9 6:e led Fetyszox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
†1944
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
6.2% 24 7:e led Koheilan IVox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1904
1845--01 - 52 O'Bajan Siglavy
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
5.66% 12 7:e led Kuhailan Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1923
5.57% 18 7:e led Abu Mlechox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1902
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.47% 6 6:e led Badox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1929
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
5.22% 39 8:e led Laniaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1896
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.86% 28 7:e led Amurathox Födelseland de
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath 1881, Amurath-Weil
f.1881
†1911
1814eg10 - Czebessie II
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.79% 16 7:e led Zulejmaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1914
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Bad Afasox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1940
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Gahdarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 3 6:e led Naseemox Födelseland gb
Arabiskt Fullblod
f.1922
†1953
1876tr10 - Dajania
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 2 5:e led Wilgaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
†1957
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 5 6:e led Enwer Beyox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1923
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.69% 5 6:e led Makataox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1931
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.49% 10 7:e led Koheilan Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias Koheilan I-VIII, Koheilan VIII
f.1922
Polsk linje 36 (Scherife o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
4.39% 15 7:e led Ibrahimox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1899
4.3% 19 8:e led Abraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1904
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.96% 24 8:e led Mlech Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1897
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 3 6:e led Wielki Szlemox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 3 6:e led Posejdonox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1916
Polsk linje 8
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 5 6:e led Sahibaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1924
1849--20 - 39 Nedjme
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.91% 5 6:e led Amurath II Födelseland de
Shagya Arab
Alias Amurath
f.1896
1857ro10 - 168 Siglavi XXXV
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
3.81% 12 7:e led 10 Gazalox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1910
Polsk linje 36 (Scherife o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.78% 84 9:e led El-Kebir Iox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1878
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.59% 29 8:e led Koheilan IIox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1887
1852--10 - Hadla
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.56% 22 8:e led Ilderimox Födelseland tr
Arabiskt Fullblod
f.1894
3.56% 22 8:e led Paradaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1895
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.49% 37 9:e led Medwinox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.49% 37 9:e led Bibiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1889
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.37% 57 9:e led Handzarox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1882
Polsk linje 14
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.32% 10 7:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland ro
Arabiskt Fullblod
Alias Siglavi Bagdady
f.1908
†1928
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.31% 142 10:e led Hamiox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
f.1851
3.25% 20 8:e led Maltaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
Alias 15 Malta
f.1892
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.17% 10 7:e led 238 Amurathox Födelseland at
Arabiskt Fullblod
Alias Amurath Arad
f.1901
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Naturalistkaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 17 (Rodania o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Brdaox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
Alias 215 Mersuch II-1
f.1934
Polsk linje 34 (Semrie o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Kalinaox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1937
3.13% 1 5:e led Bulwaox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 36 (Scherife o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led El Trypoliox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1957
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Aswanox Födelseland eg
Arabiskt Fullblod
Alias Raafat
f.1958
†1984
1894eg10 - Venus o.a.
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Saklaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1953
†1975
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Ellenaiox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1956
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Ofirkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1939
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Obraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1933
Polsk linje 7 (Szweykowska)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Pawodokox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1945
Polsk linje 12 (Szamrajówka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Lotnikox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1938
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 2 6:e led Taraszczaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1937
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Marabutox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1942
Polsk linje 2 Mlecha o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.13% 1 5:e led Pokaznajaox Födelseland _su
Arabiskt Fullblod
f.1962
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led Kahiraox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1929
Polsk linje 3 (Sahara o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 4 6:e led Caidox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1926
1880sy10 - Emese
  Övriga Arabiska stostammar, Arabiskt Fullblod
3.12% 3 6:e led Elsissaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1930
Polsk linje 5 (Milordka)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
3.1% 24 8:e led 124 O'Bajanox Födelseland hu
Arabiskt Fullblod
Alias 124 O Bajan, 124 Obajan
f.1898
1845--01 - 52 O'Bajan Siglavy
  Övriga Shagyastostammar, Shagya Arab
2.93% 5 7:e led Elegantkaox Födelseland pl
Arabiskt Fullblod
f.1923
Polsk linje 1 (Gazella o.a.)
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod
2.83% 13 7:e led Siglavy Bagdadyox Födelseland sy
Arabiskt Fullblod
f.1895
†1921
2.83% 12 8:e led Kuhailan Kharasox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1913
2.83% 12 8:e led Kuhaila Haifiox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
2.73% 6 7:e led Diabox Födelseland --
Arabiskt Fullblod
f.1907
2.73% 6 7:e led Gueninaox Födelseland fr
Arabiskt Fullblod
f.1924
Cherifa o.a.
  Numrerade Polska arabstostammar, Arabiskt Fullblod