Gahdarox  

Arabiskt Fullblod pl

Gahdar är ett sto som föddes 1942 i Polen.

Gahdar föddes upp av Adamowka.

----*----
----*----

Anlag

Anlag som är angivna eller beräknade på Gahdars och hennes familjs anlag och fenotyper, läs mer här.

(E)/(A)/gg/CC
placeholder image

Avkommor

Gahdar har följande avkommor i hästkatalogen:

Wielki Szlemox  pl

Arabiskt Fullblod

Ofirox  pl

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Haifiox

Arabiskt Fullblod

Kuhailan Kharasox

Arabiskt Fullblod

Kuhaila Haifiox

Arabiskt Fullblod

Dziwaox  pl

Arabiskt Fullblod

Abu Mlechox  pl

Arabiskt Fullblod

Zulejmaox  pl

Arabiskt Fullblod

Elegantkaox  pl

Arabiskt Fullblod

Bakszyszox  pl

Arabiskt Fullblod

Ilderimox  tr

Arabiskt Fullblod

Paradaox  pl

Arabiskt Fullblod

Gazella IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Abraox  pl

Arabiskt Fullblod

Gadilaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kaszmirox  pl

Arabiskt Fullblod

Farys IIox  pl

Arabiskt Fullblod

Mlech Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Sahara IVox  pl

Arabiskt Fullblod

Hebdaox  hu

Arabiskt Fullblod

Hermitox  in

Arabiskt Fullblod

221 Amurath-16ox  ro

Arabiskt Fullblod

Ryfkaox

Arabiskt Fullblod

Mazepa Iox  pl

Arabiskt Fullblod

Mazepaox  pl

Arabiskt Fullblod

Laniaox  pl

Arabiskt Fullblod

Frygaox  pl

Arabiskt Fullblod

Kohejlanox  pl

Arabiskt Fullblod

Oazaox  pl

Arabiskt Fullblod